W dniach poprzedzających nasze uroczystości zakonne, a więc od 10 do 15 sierpnia, odbyły się w domu macierzystym naszego Zgromadzenia rekolekcje dla młodzieży żeńskiej z elementami rozeznawania drogi życia. Rekolekcje nosiły tytuł: ”O, gdybyś znała dar Boży!” i miały na celu spotkanie z kobietami Biblii, które wskazują nam drogę do spotkania z Bogiem, z pięknem własnej kobiecości, obdarowaniem nas przez Boga oraz drogę podejmowania życiowych wyborów...

W dniu 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dom macierzysty w Pniewach przeżywał kolejne rodzinne święto, czyli śluby zakonne, na które przyjechały siostry z wielu wspólnot oraz rodziny i znajomi sióstr przeżywających swoje święto. W tym roku pięć sióstr zakończyło okres formacji w nowicjacie, składając pierwszą profesję. Do ślubów wieczystych przygotowywały się trzy siostry - dwie z nich składały śluby wczoraj, jedna, s. Lena, będzie składała śluby wieczyste w swojej ojczyźnie, w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie... 

Dzień 15 sierpnia jest w kaplicy Sanktuarium dniem podwójnie ważnym - obchodzona jest nie tylko uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Jest to również dzień uroczystości zakonnych, kiedy młode urszulanki składają pierwsze lub wieczyste śluby. Dzień 15 sierpnia w szczególny sposób wpisany jest także w historię tego miejsca, domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, gdyż w 1920 roku tego właśnie dnia została poświęcona pierwsza kaplica i odprawiona pierwsza Msza św. dla sióstr, które kilka dni wcześniej przybyły z pierwszą partią dzieci z duńskiego Ålborga, by już na stałe osiąść na ziemiach polskich...

W czwartek, 28 lipca, zajrzała do św. Urszuli kolejna - trzecia - grupa młodzieży zdążającej na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie. Byli to młodzi - ok. 100 osób - ze wspólnoty neokatechumenatu w Trieście/ Włochy. Również oni zaśpiewali w kaplicy...

Obecność św. Urszuli w relikwiach w kaplicy Sanktuarium to przywilej dla Pniew, mieszkańców miasta, dla wspólnoty domu macierzystego urszulanek SJK. A że dla kogoś może ten fakt być czymś niezwykłym, wyjątkowym nawet w skali życia, tego doświadczyłyśmy w sobotnie popołudnie - 23 lipca 2016, kiedy do Sanktuarium przyjechała grupa młodzieży z Wysp Pacyfiku, a dokładnie z Hawajów...

W piątkowe popołudnie, 22 lipca 2016, w Sanktuarium św. Urszuli można było poczuć atmosferę Światowych Dni Młodzieży – przyjechała grupa młodych Etiopczyków z ks. bpem Markosem Gebremedhinem, która w tym czasie spotkań młodzieży w diecezjach gości w Szamotułach, w parafii pw. Świętego Krzyża. Zapowiedzieli się na godz. 13.30 w Sanktuarium. Intensywny program dnia jednak spowodował godzinne opóźnienie. Choć z tego powodu pozostało bardzo mało czasu na oprowadzanie po Sanktuarium, to nieco pośpieszne spotkanie było bardzo miłe i serdeczne...

Błogosławieni miłosierni,
albowiem miłosierdzia dostąpią...

Czy zastanawiałyście się kiedyś,
Dzieci drogie,
nad znaczeniem tych słów Chrystusa Pana,
i nad tym jakby dalszym wyjaśnieniem tego błogosławieństwa?

“O, GDYBYŚ ZNAŁA DAR BOŻY!” -
mówi Jezus do Samarytanki,
a poprzez nią do Ciebie.
Dar jest już w Tobie.
I Ty jesteś Darem.
Odkryty – staje się szczęściem,
A także Tajemnicą życia.

 

 

Zapraszamy Cię do „podsłuchania” kilku rozmów Boga z kobietami Biblii.

Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego serdecznie zapraszają na rekolekcje z elementami rozeznawania drogi życia...

Jest takie miejsce w Pniewach, gdzie scena czeka na Twoją kreatywność, radość, pomysłowość i spontaniczność.
Zapraszamy Cię, Licealisto i Gimnazjalisto z Pniew i okolic, na Wakacyjną Przygodę z Teatrem. 
Pięć wakacyjnych dni - od 17 do 21 sierpnia 2016 możesz uczynić niezapomnianym przeżyciem...

W piątek, 3 czerwca 2016 roku, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - to jest w tytularne święto Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, będzie celebrowana uroczysta Msza św. odpustowa ku czci Najświętszego Serca, które patronuje również kaplicy Sanktuarium św. Urszuli. Msza św. rozpocznie się o g. 18.00, po niej odbędzie się procesja eucharystyczna. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.Zapraszamy też do wysłuchania rozważania z I Prośby Testamentu św. Urszuli o Najświętszym Sercu...

Strona 1 z 13