W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w kaplicy Sanktuarium.

W dni powszednie (oprócz czwartków)  i niedziele

o g. 18.00,

w czwartki i pierwszy piątek miesiąca

o 19.00.

22 października 2016 r. (w sobotę) Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach zaprasza młodych dorosłych (w wieku 18-ok.30 lat) na dzień skupienia zatytułowany “Mały gest”.
Początek: 10.00, zakończenie – ok.19.00.
Miejsce: Pniewy k. Poznania, ul. św. U. Ledóchowskiej 1
W programie m.in.: spotkanie z tekstem ewangelicznym, Eucharystia, cisza, modlitwa, grupa dzielenia, aktywizacja, spotkanie ze św. Urszulą...
Zgłoszenia do 20.10.2016 (czwartek)

szczegóły w zakładce EDeN

 

 


Jestem umiłowanym dzieckiem Ojca

Matka Urszula Ledóchowska uwierzyła w tę prawdę i została świętą. Ochrzczona 18 kwietnia 1865 roku, na drugi dzień po swoim urodzeniu, rozwinęła łaskę chrztu świętego w twórcze i pełne miłości życie. Każdy ochrzczony nosi w sobie skarb. Zapraszamy do wspólnego odkrywania, czym jest łaska chrztu i jak może przemieniać nasze życia...

Testament św. Urszuli, który doczekał się już kilka wydań książkowych, dostępny jest teraz również w wersji audio. Zachęcamy do słuchania tego najważniejszego duchowego dzieła św. Urszuli, tych cennych rad, jak żyć w dobrej relacji z Bogiem i bliźnimi. Testament audio można znaleźć na stronie urszulanek SJK lub w aplikacji Soundcloud.

Od 11 do 17 września br. przeżywać będziemy - pod hasłem Miłosierni jak Ojciec - VI Ogólnopolski Tydzień Wychowania. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję, która odbędzie się 16 września (piątek), o godzinie 17.00, w auli Domu Matki Założycielki w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach.
Prelegentką jest pani Małgorzata Mazur, pedagog oraz koordynatorka programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 

W niedzielę, 4 września 2016 roku, Koło Przyjaciół Św. Urszuli wznowi po wakacyjnej przerwie swoje comiesięczne spotkania, których celem jest lepsze poznawanie i wprowadzanie w życie bieżących spraw Kościoła. Pierwszym punktem programu będzie jak zwykle Msza św. o g. 15.00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego, potem spotkanie członków Koła Przyjaciół w auli Domu Matki Założycielki.

Serdecznie zapraszamy
stałych członków Koła, jak również wszystkich,
którzy chcą się bliżej zapoznać z tymi zagadnieniami!

O działalności Koła Przyjaciół Św. Urszuli więcej w zakładce Koła...

Już trzy miesiące św. Urszula patronuje Pniewom. W nowej zakładce "Patronka Pniew" można poczytać o dziejach patronatu, o działalności św. Urszuli w Pniewach i dla Pniew oraz wypowiedzi osób jej współczesnych, głównie wychowanków.

W Galerii znajduje się osobny album poświęcony Patronce Miasta

Zachęcamy do lektury i do obejrzenia.

W dniach poprzedzających nasze uroczystości zakonne, a więc od 10 do 15 sierpnia, odbyły się w domu macierzystym naszego Zgromadzenia rekolekcje dla młodzieży żeńskiej z elementami rozeznawania drogi życia. Rekolekcje nosiły tytuł: ”O, gdybyś znała dar Boży!” i miały na celu spotkanie z kobietami Biblii, które wskazują nam drogę do spotkania z Bogiem, z pięknem własnej kobiecości, obdarowaniem nas przez Boga oraz drogę podejmowania życiowych wyborów...

W dniu 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dom macierzysty w Pniewach przeżywał kolejne rodzinne święto, czyli śluby zakonne, na które przyjechały siostry z wielu wspólnot oraz rodziny i znajomi sióstr przeżywających swoje święto. W tym roku pięć sióstr zakończyło okres formacji w nowicjacie, składając pierwszą profesję. Do ślubów wieczystych przygotowywały się trzy siostry - dwie z nich składały śluby wczoraj, jedna, s. Lena, będzie składała śluby wieczyste w swojej ojczyźnie, w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie... 

Dzień 15 sierpnia jest w kaplicy Sanktuarium dniem podwójnie ważnym - obchodzona jest nie tylko uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Jest to również dzień uroczystości zakonnych, kiedy młode urszulanki składają pierwsze lub wieczyste śluby. Dzień 15 sierpnia w szczególny sposób wpisany jest także w historię tego miejsca, domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, gdyż w 1920 roku tego właśnie dnia została poświęcona pierwsza kaplica i odprawiona pierwsza Msza św. dla sióstr, które kilka dni wcześniej przybyły z pierwszą partią dzieci z duńskiego Ålborga, by już na stałe osiąść na ziemiach polskich...

Strona 1 z 14