Kalendarium ważnych wydarzeń

11 lutego 1920
Matka Urszula Ledóchowska nabywa posiadłość w Pniewach za fundusze ofiarowane przez konsula norweskiego Stolt-Nielsena. Powstały Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego nosi imię św. Olafa, patrona Norwegii.

15 sierpnia 1920
Odbywa się poświęcenie kaplicy i pierwsza Msza święta.

Wrzesień 1920
Powstają: Szkoła Gospodarcza i Dom Dziecka przeniesiony z Danii.

26 października 1920
Zakład Św. Olafa odwiedza nuncjusz apostolski, Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.

31 maja 1922
Ks. biskup Stanisław Łukomski poświęca nowo wybudowaną kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.

10 września 1926
Rozpoczyna działalność wydawnictwo i drukarnia urszulańska w Pniewach.

27 lipca 1927
Przyjeżdża do Pniew prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki, z okazji nadania m. Urszuli Ledóchowskiej Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

17 kwietnia 1937
Odbywa się w Pniewach uroczystość złotego jubileuszu życia zakonnego m. Urszuli z udziałem władz państwowych i licznych przedstawicieli Episkopatu Polski z ks. Prymasem Hlondem na czele.

26 kwietnia 1939
M. Urszula wyjeżdża po raz ostatni z Pniew do Rzymu, gdzie 29 maja 1939 r. umiera w opinii świętości. 

12 lipca 1939
Odbywa się w Pniewach Kapituła Generalna, której przewodniczący ks. Kardynał August Hlond. Przełożoną generalną i pierwszą następczynią m. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia, zostaje m. Pia Leśniewska. 

Druga wojna światowa
Działalność Zakładu św. Olafa zostaje przerwana. Po przejęciu posiadłości przez władze niemieckie część sióstr zostaje wysiedlona. Te, które pozostają w Pniewach, w zmienionych i trudnych warunkach prowadzą pracę społeczno- apostolską podyktowaną potrzebą chwili. Siostry rozdzielone granicami, przebywające w więzieniach, obozach, wykonujące prace przymusowe, bez możności kontaktowania się z przełożonymi, pozostają jednak duchowo zjednoczone, czują nad sobą opiekę świątobliwej Matki Założycielki i doznają już wtedy wielu łask za jej pośrednictwem.

Po zakończeniu działań wojennych
Zgromadzenie wraz z całym krajem przeżywa okres intensywnych starań o normalizację życia i zorganizowanie na nowo pracy apostolskiej i dzieł wychowawczych zgromadzenia.

Rok 1945
Zostaje założone przez Zgromadzenie Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum w Pniewach. Jest to realizacja obietnicy danej miastu przez m. Urszulę Ledóchowską jeszcze przed wojną. Za zgodą Kuratorium poznańskiego siostry we współpracy z władzami miasta podejmują remont opuszczonego przez właściciela budynku i dostosowują lokal do potrzeb nowo otwartej szkoły. Po roku Gimnazjum w Pniewach zostaje przejęte przez państwo.

Rok 1945
Wznowiona zostaje w Zakładzie św. Olafa działalność zarówno Szkoły Gospodarczej, jak i Domu Dziecka. W pierwszych latach powojennych prowadzą siostry również żłobek dla dzieci.

Rok 1950
Gospodarstwo rolne sióstr w Pniewach zostaje upaństwowione.

Rok 1957
Władze państwowe zlikwidują Dom Dziecka, a w roku 1962 następuje upaństwowienie Szkoły Gospodarczej wraz z internatem. Zmiany te, wynikające z zaostrzonego kursu politycznego wobec Kościoła w Polsce, skłaniają Zgromadzenie do podjęcia nowych inicjatyw apostolskich Domu Macierzystego w Pniewach. Rozpoczęto przystosowywanie starych zabudowań do nowo powstających działów pracy: przedszkola i domu rekolekcyjnego. Przystąpiono do powiększania kaplicy. Pracami kierował prof. Władysław Czarnecki z Poznania.

Rok 1970
Odbywają się w Pniewach centralne uroczystości z okazji pięćdziesięciolecia istnienia Zgromadzenia Szarych Urszulanek. Uczestniczą w nich członkowie Episkopatu z ks. Kardynałem Prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele.

15 sierpnia 1980
Pierwszym uroczystościom zakonnym w rozbudowanej kaplicy Domu Macierzystego w Pniewach przewodniczy ks. biskup Paul Verschuren z Finlandii. Wystrój kaplicy jest dziełem prof. Władysława Pieńkowskiego z Warszawy. Krzyż w głównym ołtarzu malował prof. Jerzy Nowosielski z Krakowa, obecny (od 2003r.) jest dziełem Elżbiety Grocholskiej-Zanussi; drogę krzyżową wykonała Anna Grocholska z Warszawy.

16 lipca 1982
Ks. Prałat Wawrzyniec Wnuk z Kanady dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Domu Matki Założycielki – z daru Zgromadzenia w oczekiwaniu na beatyfikację m. Urszuli.

20 czerwca 1983
W Poznaniu odbyła się beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, której dokonał Ojciec święty Jan Paweł II w czasie swej drugiej pielgrzymki do Polski. Tego samego dnia w Pniewach ks. prałat Wnuk poświęcił statuę Błogosławionej na dziedzińcu Domu Macierzystego Zgromadzenia (wg projektu Adama Graczyka z Poznania) i przewodniczył pierwszej Mszy świętej ku czci nowej błogosławionej.

24 czerwca 1984
Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba, metropolita poznański, odprawia w Pniewach Mszę świętą dziękczynną za beatyfikację bł. Urszuli Ledóchowskiej i nadaje kaplicy Domu Macierzystego drugi tytuł: Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej.

Rok 1987
Przystąpiono do budowy kaplicy bł. Urszuli (wg projektu prof. Władysława Pieńkowskiego), rozbudowując w tym celu prezbiterium pierwotnej kaplicy pniewskiej. Sarkofag rzeźbiła Anna Grocholska. Obraz Błogosławionej malowała Anna Koźniewska z Warszawy.

Rok 1988
Powstaje przy kaplicy w Pniewach chór dziecięcy "Promyki Słoneczne", którego patronką jest bł. Urszula.

28- 29 maja 1989
Odbywają się uroczystości związane ze sprowadzeniem relikwii bł. Urszuli z Rzymu do Pniew i złożeniem w kaplicy Domu Macierzystego. Uroczystościom z udziałem wielu biskupów, kapłanów i tłumu wiernych przewodniczą ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski i ks. arcybiskup Jerzy Stroba, metropolita poznański. Zostaje też poświęcony dzwon "Urszula" – pamiątka powrotu relikwii błogosławionej Matki Założycielki do Pniew.

3 września 1990
Odbywa się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Gospodarczej Sióstr Urszulanek SJK.

25 czerwca 1995
Uroczystość 75-lecia Zgromadzenia z udziałem ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Przesłanie jubileuszowe nadesłał Ojciec Święty Jan Paweł II. Liczne listy z życzeniami przyszły też od księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów polskich, jak również od licznych osób zaprzyjaźnionych ze Zgromadzeniem. Życzenia przysłał także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.

31 października 1998
Uroczystość ogłoszenia bł. Urszuli Ledóchowskiej Patronką Archidiecezji Poznańskiej.

Kwiecień 2002
W Watykanie jest wydany dekret o cudzie dokonanym przez Boga za wstawiennictwem jeszcze wtedy błogosławionej Urszuli. Wydarzenie uznanym przez Kościół za cudowne to uratowanie 14-letniego Daniela od śmierci w wyniku porażenia prądem. Cud miał miejsce 2 sierpnia 1996 r. w Ożarowie Mazowieckim.

18 maja 2003
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłasza w Watykanie matkę Urszulę Ledóchowską Świętą. We Mszy świętej kanonizacyjnej na Placu św. Piotra uczestniczy ponad 50 tysięcy osób, w tym ponad 1000 z Wielkopolski.

1 czerwca 2003
Na rynku w Pniewach odbywa się główna uroczystość, Msza święta dziękczynna za kanonizację matki Urszuli Ledóchowskiej. Na rynku pniewskim zgromadzi się około dziesięciu tysięcy uczestników dziękczynienia za kanonizację św. Urszuli Ledóchowskiej. Gospodarzem uroczystości jest archidiecezja poznańska z jej metropolitą abpem Stanisławem Gądeckim. Liturgii przewodniczy kard. Zenon Grocholewski z Rzymu, a homilię wygłasza bp Józef Wróbel z Helsinek. Zgromadzonych na pniewskim rynku pozdrawia z Rzymu Ojciec Święty Jan Paweł II podczas niedzielnej modlitwy Regina coeli.

18 maja 2013
W Domu Macierzystym odbywają się uroczystości z okazji 10. rocznicy kanonizacji m. Urszuli. Mszy św. przewodniczy nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore.

Ostatnio zmieniany piątek, 28 luty 2014 09:27